sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hoa
NV Kinh Doanh - 0937 177 631

Mr Minh
P Giám Đốc - 0917 245 247

-

-

Chia sẻ lên:
Viscogen KL15

Viscogen KL15

Mô tả chi tiết

 

Castrol Viscogen KL 15

 

-          Castrol Viscogen KL 15 là dầu xích tải gốc tổng hợp thích ứng với nhiệt độ hoạt động cao, trong môi trường khắc nghiệt, ở những vị trí mà dầu khoáng hay dầu tổng hợp thông thường sẽ gây ra mài mòn rất nhanh, hoặc dầu bị cac-bon hoá và tạo cặn bám vào xích.

-          Castrol Viscogen KL 15 có khả năng chịu nhiệt tuyệt hảo và khả năng lưu chuyển ở nhiệt độ thấp rất tốt, giúp cho dầu thích ứng với một phạm vi nhiệt độ rộng.

-          Độ nhớt: ISO VG 220

 

Viscogen KL 15
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng ở 150C
ASTM 1298
Kg/l
0.947
Màu sắc
 
 
Xanh lá cây
Độ nhớt động học ở 400C
ASTM D445
cSt
218
Độ nhớt động học ở 1000C
ASTM D445
cSt
20
Điểm rót chảy
ASTM D97
C
-43
Thử nghiện ăn mòn đồng(3 giờ @ 1000C)
ASTM D130
-
1
Thử nghiện ăn mòn thép
DIN 51355
-
1

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Viscogen KL15
Viscogen KL15