sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hoa
NV Kinh Doanh - 0937 177 631

Mr Minh
P Giám Đốc - 0917 245 247

-

-

Chia sẻ lên:
Dầu Thủy Lực Chống Cháy Castrol Anvol WG 46

Dầu Thủy Lực Chống Cháy Castrol Anvol WG 46

Mô tả chi tiết

 

Dầu thủy lực chống cháy

-          Castrol Anvol WG 46 là dầu thủy lực chống cháy gốc nước-glycol, với hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn và ăn mòn.

-          Castrol Anvol WG 46 được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống thủy lực tiếp cận với nhiệt độ cao, nơi mà rò rỉ dầu thủy lực có khả năng gây cháy nổ.

-          Dầu thủy lực Castrol Anvol WG 46 hoàn toàn tương thích với nitrile, neoprene, silicone, nylon, cao su butyl rubber và vật liệu làm kín gốc fluropolymer.

-          Castrol Anvol WG 46 đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn:

o        7th Luxembourg Report

o        Factory Mutual Category 1

-          Độ nhớt: ISO VG 46

Anvol WG 46
Phương pháp thử
Đơn vị
Trị số tiêu biểu
Khối lượng riêng 15oC
ASTM 1298
Kg/l
1,07
Màu sắc
 
 
Đỏ
Độ nhớt học ở 40oC
ASTM D445
cSt
46
Hàm lượng nước
 
%
36
Điểm rót chảy
ASTM D97
C
-51
Trị số pH
 
-
9,2
Độ tạo bọt Sequence 1
ASTM D892
 
10/Nil

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Shell Irus Fluid C
Shell Irus Fluid C
Dầu Thủy Lực Chống Cháy Castrol Anvol WG 46
Dầu Thủy Lực Chống Cháy Castrol Anvol WG...