sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hoa
NV Kinh Doanh - 0937 177 631

Mr Minh
P Giám Đốc - 0917 245 247

-

-

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt độ cao

Shell Gadus S5 T460 1,5
Shell Gadus S5 T460 1,5
Mỡ chịu nhiệt Castrol High Temperature Grease
Mỡ chịu nhiệt Castrol High Temperature Grease
Castrol Spheerol EPLX 2
Castrol Spheerol EPLX 2