sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Hoa
NV Kinh Doanh - 0937 177 631

Mr Minh
P Giám Đốc - 0917 245 247

-

-

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt độ cao

Shell Gadus S5 T460 1,5
Shell Gadus S5 T460 1,5
Castrol Spheerol EPLX 2
Castrol Spheerol EPLX 2
Mỡ chịu nhiệt Castrol High Temperature Grease
Mỡ chịu nhiệt Castrol High Temperature Grease